Start

Välkommen till oss

På Bernadottegymnasiet får du som elev möjlighet att växa med uppgiften och att lära dig hantera nya och spännande situationer. Du kommer att lära dig mycket samt få mer och mer ansvar, ju längre du har kommit i din utbildning.

Du kommer även att få många tillfällen till fysisk träning, då vi på Bernadottegymnasiet tror att den som är vältränad har lättare att hålla koncentrationen uppe, vilket gör det möjligt att få bättre studieresultat.

I början av din tid på skolan får du öva på att att leda dig själv, vilket kan vara en nog så svår uppgift. Du kommer också att träna dig på att samarbeta i grupper och på att låta andra leda dig. Med stigande kunskaper och ökat ansvar kommer det till slut vara du som leder andra. Din utbildning på Bernadottegymnasiet innebär en medveten träning i vad som kanske är världens svåraste konst: ledarskap.

 

Rektorn har ordet

Det är med spänd förväntan och stolthet som jag, Helena Timdahl Franke, nyligen har tillträtt som rektor på Bernadottegymnasiet Stockholm, från och med juli 2016.

Frånvaroanmälan

Giltig frånvaro anmäls i Skola24 senast kl 12.00 samma dag. Giltig frånvaro innebär sjukanmälan, läkarbesök mm. samt av rektor/lärare godkänd kortare ledighet. Det går bra att lägga in frånvaroanmälan upp till 5 dagar framåt i tiden.
OBS! Om man missar att   lägga in frånvaro före kl 12.00 registreras den som ogiltig. Om du blir sjuk och behöver avbryta skoldagen efter kl 12.00 - meddela din lärare eller handledare.

 

Om Fronter

Fronter är ett on line-verktyg som Bernadottegymnasiet använder för bland annat inlämningsuppgifter, scheman och information. Såväl elever som föräldrar kan använda Fronter och det finns en manual att ladda ned.

Öppet hus

Tisdag 29 november har Bernadottegymnasiet öppet hus. Du som är intresserad av att börja på vår skola är mycket välkommen, och ta gärna med föräldrarna.

Mötet startar 18.00 i aulan med presentation av skolan och personalen.
Därefter fortsätter det hela på våning 4 i våra lokaler.
Det hela har alltså inte formen av en "drop in" utan inleds med en genomgång och därefter visning av vår skola.

Än en gång, mycket välkomna!

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Kalender

  • Heldag STUDIEDAG
  • 13:00-16:00 Julavslutning
  • Heldag JULLOV
  • 18:00-21:00 Öppet hus

    Plats: Aulan samt våning 4

  • Heldag STUDIEDAG