Om skolan

Bernadottegymnasiet har sitt ursprung i ett integrationsprojekt som kallades Operation Gränsland, vilket startade 1995. Skolan har under åren utvecklats i nära samarbete med såväl de flesta uniformsyrken som samhället, ett samarbete som ständigt fördjupas och utvecklas.

Vi tror att man lär sig bäst genom en kombination av teoretisk och praktisk verksamhet eftersom det då är lättast att använda alla sinnen och olika miljöer. Under åren hos oss kan vi lova en utveckling som inte bara är kunskapsmässig utan också på det individuella planet. Varje år genomför hela skolan utbildningsveckor med olika teman, utomhus såväl som inomhus. Under friluftsaktiviteterna betonas vikten av vilja och samarbete.

Bernadottegymnasiets slagord är Våga välja väg, vilket speglar uniformsyrkenas syn på disciplin, ordning, samarbete och personligt ansvarstagande. Vi bygger verksamheten kring en idé och en skoletik som innebär att:

 

- alla skall synas

- alla är ansvariga för sina val

- alla har rätt till stöd och struktur

- alla har rätt till att kunna studera i lugn och ro

 

Vår pedagogik byggs runt filosofin att människor mår bra och utvecklas mest om de får eget ansvar och har möjlighet att lösa återkommande utmaningar under ett kompetent ledarskap.

Lärare och elever lär sig mycket av varandra, både i de praktiska och de praktiska momenten. Vi på skolan anser att svårigheter inte bara är ett hinder, utan även en stor möjlighet att växa. Ett övervunnet hinder ger både kunskap och självtillit.

 

 

Dela: