Poängplan

Det samhällsvetenskapliga programmet är ett av sex högskoleförberedande program enligt Gymnasieskola 2011, även kallad Gy11. Det innebär att kurser, betygssteg med mera är förändrade från och med läsåret 2011/2012, bland annat har en sexgradig betygsskala införts istället för de tidigare fyra stegen. I Gy11 finns även en tydligare skillnad mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram jämfört med innan.

Olika skolors utbud kan skilja sig från varandra, och på Bernadottegymnasiet erbjuder vi de kurser ur samhällsprogrammets betendeinriktning som på bästa sätt passar vår inriktning mot samarbete och ledarskap. På denna sida visas vilka kurser som läses varje år samt en förteckning över alla kurser och deras klassificering.

 

 Bernadottegymnasiets kurser i årskurs 1

 Årskurs 1

 Totalt 900 poäng

 Engelska 5

 100 poäng

 Historia 1b

 100 poäng

 Idrott och hälsa 1

 100 poäng

 Kommunikation

 100 poäng

 Matematik 1b

 100 poäng

 Moderna språk

 100 poäng

 Religionskunskap 1

 50 poäng

 Samhällskunskap 1b

 100 poäng

 Svenska 1

 100 poäng

 

 Bernadottegymnasiets kurser i årskurs 2

 Årskurs 2

 Totalt 850 poäng

 Akut omhändertagande

 100 poäng

 Engelska 6

 100 poäng

 Idrott och hälsa 1

 100 poäng

 Matematik 2b

 100 poäng

 Moderna språk

 100 poäng

 Naturguidning

 100 poäng

 Psykologi 1

 50 poäng

 Samhällskunskap 2

 100 poäng

 Svenska 2

 100 poäng

 

 Bernadottegymnasiets kurser i årskurs 3

 Årskurs 3

 Totalt 850 poäng

 Filosofi 1

 100 poäng

 Gymnasiearbete

 100 poäng

 Historia 2a

 100 poäng

 Internationella relationer

 100 poäng

 Ledarskap och organisation

 100 poäng

 Naturkunskap 1b

 100 poäng

 Pedagogiskt ledarskap

 100 poäng

 Psykologi 2a

 50 poäng

 Sociologi

 100 poäng

 Svenska 3

 100 poäng

 

När eleverna fullföljt sin gymnasieutbildning har de läst in 2500 gymnasiepoäng, fördelad på dessa tre år. OBS! Idrott och Hälsa 1 läses både i ettan och tvåan, vilket gör att det kan ge intryck av mer poäng än 2500, men poängen räknas bara in en gång, i slutet av årskurs 2 då betygen sätts.

Gymnasiegemensamma ämnen

1150 poäng

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 100 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p
   

Programgemensamma karaktärsämnen

300 poäng

Filosofi 1 50 p
Psykologi 1 50 p
Moderna språk 200 p
   

Inriktning Beteendevetenskap

450 poäng

Ledarskap och organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2b 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p
   

Programfördjupning

300 poäng

Historia 2 100 p
Internationella relationer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
   

Individuellt val

200 poäng

Naturguidning 1 100 p
Akut omhändertagande 100 p
   

 

Dela: