Studiestödsgruppen

Tre män.

Alla elever på Bernadottegymnasiet har möjlighet att få extra studiestöd i skolan, där vi jobbar med olika ämnen och typer av skolarbete. Elever skrivs in på studiestödsgruppen genom att fylla i en blankett tillsammans med sin handledare, och har sedan studiestöd på sina annars schemafria halvdagar. Man kan bland annat få tillgång till extra matematiktimmar, stöd för att lägga upp och arbeta med uppgifter, och treorna får hjälp i processen med gymnasiearbetet. För många elever är SSG en plats i skolan där man får studiero och hjälp att lyckas med studierna.

Välkomna till studiestödet

Tom Tardelius

08-508 42 118

tom.tardelius@stockholm.se

Jag heter Tom Tardelius och jobbar 75%  på studiestödet. Utöver studiestödet undervisar jag i Svenska.

 

Nagi Akila

nagi.akila@stockholm.se

Jag heter Nagi Akila och jobbar heltid på SSG och med mattestödet. Jag vikarierar även vid behov och undervisar då främst i matematik och naturkunskap.

 

Michael von Horn

08-508 421 24

michael.von.horn@extern.stockholm.se

Jag heter Michael von Horn och jobbar 75% på SSG.

 

Kristin Elmquist

08-50442137

kristin.elmquist@extern.stockholm.se

Jag heter Kristin Elmquist och jag är utbildad lärare i samhällskunskap och företagsekonomi. Jag jobbar halvtid på studiestödet och halvtid som samhällslärare på Bernadotte.

 

Lisa Backman

08-508 42 118

lisa.backman@stockholm.se

På plats i skolan: måndag-fredag

Jag heter Lisa Backman och jobbar heltid på studiestödet. Jag har en tvärvetenskaplig universitetsbakgrund, och utöver studiestödet tränar jag Bernadottegymnasiets roddlag.

Dela: