Frånvaro

När eleven av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är räknas eleven som frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan. Planerad genom en ledighetsansökan och oplanerad genom Frånvaroanmälan.

Antal: 2

 • Om Fronter

  Fronter är ett on line-verktyg som Bernadottegymnasiet använder för bland annat inlämningsuppgifter, scheman och information. Såväl elever som föräldrar kan använda Fronter och det finns en manual att ladda ned.

  Kategorier:
 • Frånvaroanmälan

  Giltig frånvaro anmäls i Skola24 senast kl 12.00 samma dag. Giltig frånvaro innebär sjukanmälan, läkarbesök mm. samt av rektor/lärare godkänd kortare ledighet. Det går bra att lägga in frånvaroanmälan upp till 5 dagar framåt i tiden.
  OBS! Om man missar att   lägga in frånvaro före kl 12.00 registreras den som ogiltig. Om du blir sjuk och behöver avbryta skoldagen efter kl 12.00 - meddela din lärare eller handledare.

   

  Kategorier: