Start

Välkommen till oss

På Bernadottegymnasiet får du som elev möjlighet att växa med uppgiften och att lära dig hantera nya och spännande situationer. Du kommer att lära dig mycket samt få mer och mer ansvar, ju längre du har kommit i din utbildning.

Genom vetenskapliga fakta vet vi idag att fysisk aktivitet och vistelse i naturen gynnar dina studier genom ökad koncentration och kreativitet. På Bernadottegymnasiet har det alltid funnits en tradition av aktiviteter i naturmiljö och det fortsätter vi med. Under dessa aktiviteter kommer du samtidigt att träna dig på att samarbeta i grupper och på att låta andra leda dig. Med stigande kunskaper och succesivt ökat ansvar kommer det slutligen att vara du som leder andra. Din utbildning på Bernadottegymnasiet ger dig således goda teoretiska grunder och praktiska kunskaper i vad som kanske är en av världens svåraste konst - ledarskap.

 

Frånvaroanmälan

Giltig frånvaro anmäls i Skola24 senast kl 12.00 samma dag. Giltig frånvaro innebär sjukanmälan, läkarbesök mm. samt av rektor/lärare godkänd kortare ledighet. Det går bra att lägga in frånvaroanmälan upp till 5 dagar framåt i tiden.
OBS! Om man missar att   lägga in frånvaro före kl 12.00 registreras den som ogiltig. Om du blir sjuk och behöver avbryta skoldagen efter kl 12.00 - meddela din lärare eller handledare.

 

Om Fronter

Fronter är ett on line-verktyg som Bernadottegymnasiet använder för bland annat inlämningsuppgifter, scheman och information. Såväl elever som föräldrar kan använda Fronter och det finns en manual att ladda ned.

Öppet hus

Öppet hus torsdag 8 februari  

Start 18.00 i Åsö aula med presentation av skolan.
Därefter mingel, fika och visning av lokalerna på våning 4.

Välkomna!

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Kalender

  • 18:00-19:00 Öppet hus i Åsö aula
  • Heldag SPORTLOV
  • Heldag PÅSKLOV
  • Heldag LEDIG - 1 MAJ
  • Heldag LEDIG - Kristi himmelfärds dag