Start

På Bernadottegymnasiet lär du dig att hantera många nya och spännande situationer, både i klassrummet och i naturen. Du kommer att förberedas väl inför ditt framtida vuxenliv, såväl för högre studier som för arbetslivet.

En tradition av aktiviteter i naturen

Fysisk aktivitet och vistelse i naturen gynnar dina studier genom ökad koncentration och kreativitet. 

Träning för gott ledarskap

Träna dig på att samarbeta i grupp och på att låta andra leda dig. Med ökad kunskap och succesivt ökat ansvar kommer det slutligen att vara du som leder andra. Genom dessa aktiviteter kommer din utbildning vid Bernadottegymnasiet bland annat att ge dig goda kunskaper i vad som kanske är en av världens svåraste konster - ledarskap. 

Rektorn har ordet - välkommen till Bernadottegymnasiet!

Som elev på vår skola kommer du att möta en tillvaro präglad av gemenskap, tilltro och tydlighet på din väg mot ett examensbevis samt behörighet att studera på universitet eller högskola. Detta är en tillvaro som vi jobbar hårt för och som vi strävar efter dagligen vilket underlättas av att vi är en relativt liten skola med bara drygt 400 elever. Samtliga ur personalen inser vikten och vinsten av relationsbyggande vilket också bidrar till det öppna och vänliga klimatet på skolan.

Skolstart höstterminen 2020

Varmt välkommen både ny och tidigare elev!

Informationen är uppdaterad 2020-08-12

Upprop för årskurs 1 klockan 9.00 torsdagen den 20 augusti.  

  • Samhällsklasserna träffas i Riddarfjärdsteatern, Münchenbryggeriet, port 39, plan 3
  • Ekonomiklassen träffas i Pelarsalen, Münchenbryggeriet, port 35, plan 8

Du har fått ett sommarbrev daterat tisdagen 11:e augusti. (Datumet av utskick flyttades fram från den 7:e augusti till den 11:e augusti på grund av datatekniska problem.)

Fyll i medskickade blanketter och ta med till dagen för uppropet. Läs också igenom all viktig information vi sammanställt till dig. 

Vi ser fram emot att träffa dig!

Skolstart för årskurs 2 och 3 onsdagen den 19 augusti klockan 9.00.

Vi har flyttat till Münchenbryggeriet!

Vår nya besöksadress är

Münchenbryggeriet 35, vån 8 

Söder Mälarstrand 65

118 25 Stockholm

Ingress: 
På Bernadottegymnasiet lär du dig att hantera många nya och spännande situationer, både i klassrummet och i naturen. Du kommer att förberedas väl inför ditt framtida vuxenliv, såväl för högre studier som för arbetslivet.