Bild

Människan har alltid haft ett behov av att uttrycka sig, inte bara med ord utan även med bilder och symboler. Eleverna i årskurs 2 kan välja kursen Bild 100 p, och då får de såväl teoretisk kunskap om olika konstnärliga inriktningar som övning i att skapa bilder och målningar.

Dela: