Elever i behov av särskilt stöd

Förstelärare med ansvar för elever i behov av särskilt stöd Helena Sandell

08-508 42 139

helena.sandell@stockholm.se

På plats i skolan: måndag-fredag

Jag heter Helena Sandell och arbetar som förstelärare med ansvar för elever i behov av särskilt stöd och är lärare i engelska. Jag är en del av elevhälsan och samarbetar med skolsköterskan, kuratorn samt rektorn i elevhälsoteamet. Till mig kan du komma om du är i behov av särskilt stöd när det gäller studierna. Jag ansvarar för att

. upprätta åtgärdsprogram
. informera om och utbilda elever i alternativa verktyg

De alternativa verktyg vi arbetar med på Bernadottegymnasiet är inlästa läromedel och skönlitteratur via Inläsningstjänst och Legimus. Du som elev har också tillgång till talsyntes och stavningsprogrammen StavaRex och Spellright på din ipad. Via ipaden har du också tillgång till appar som kan hjälpa till med struktur och planering såsom My Homework och Evernote eller Nationalencycolopedien, ordböcker, Schemaappen, Audionote, Skolstil och många fler.

 

Dela: