Elever i behov av särskilt stöd

"Jag heter Helena Sandell och arbetar som speciallärare på Bernadottegymnasiet. Jag är en del av skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolsköterska samt kurator och jag samarbetar även med externa instanser vid till exempel utredningar eller vid överlämningar från andra skolor. I mitt uppdrag som speciallärare arbetar jag på individ-, grupp och organisationsnivå."

  • På individnivå kartlägger och stöttar jag enskilda elever i olika specialpedagogiska ärenden, ansvarar för åtgärdsprogram samt fungerar som stöd vid pedagogiska utredningar. Jag handleder även undervisande lärare i olika specialpedagogiska frågor till exempel extra anpassningar och särskilt stöd.
  • På gruppnivå gör jag observationer i klassrummet och arbetar för att göra lärmiljön mer tillgänglig, genom att tillsammans med lärarna undanröja hinder som kan skapa extra utmaningar för elever.
  • På organisationsnivå ingår ett specialpedagogiskt utvecklingsarbete på skolnivå, vilket bland annat innebär att utveckla elevhälsoarbetet på skolan. 

 

Speciallärare Helena Sandell

076-1242139
helena.sandell@edu.stockholm.se
På plats i skolan: måndag-fredag

 

 

Dela: