Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam består av skolsköterska, skolkurator och speciallärare med ansvar för elever i behov av särskilt stöd.

Tystnadsplikt

Inom elevhälsoteamet har vi lagstadgad tystnadsplikt och vi får inte utan elevens medgivande berätta om sådant du har anförtrott oss. Vi har som alla andra vuxna anmälningsplikt om vi får kännedom om att du har utsätts för våld, övergrepp eller att det är fara för ditt liv.

Skolmiljö

En viktig uppgift för elevhälsoteamet är att samarbeta med elever, personal och föräldrar för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt, särskilt för dig som har en sjukdom eller ett funktionshinder som på något sätt påverkar din skolsituation.

 

 

Skolsköterska Camilla Rogala

076-124 21 40
camilla.rogala@stockholm.se
På plats i skolan: måndag-fredag.
Telefontid måndag-tisdag kl. 8.30-9.00.

 

Jag heter Camilla Rogala och arbetar som skolsköterska på Bernadottegymnasiet. Min mottagning för elever är öppen mellan kl. 11.00-12.00, och där kan jag hjälpa dig med enklare sjukvårdsinsatser, bedömningar och rådgivning. Skolhälsovårdens uppgift är att följa din hälsa och att förebygga ohälsa. Du kan rådfråga mig när du har hälsoproblem eller önskar samtala om din hälsa. Skolhälsovården är gratis och finns nära dig på skolan.

 

  • Hälsobesök: Alla elever i åk1 blir erbjudna att komma till mig på ett hälsosamtal, du får då fylla i en hälsoprofil och vi samtalar om din hälsa och livsstil. Hälsosamtalet är frivilligt.

  • Skolläkaren: Vår skolläkare på Bernadottegymnasiet heter Nina Bergman och kommer till vår skola en eftermiddag i månaden. Om du vill träffa henne bokar du tid genom mig.

 

Skolkurator Matilda Söderström

076-825 05 44
matilda.soderstrom@edu.stockholm.se
På plats i skolan: måndag – fredag.

P.S Till mig kan du komma om du känner att du behöver prata med någon, inget är för stort eller litet för att tas upp! 

 

Jag heter Matilda Söderström och arbetar som skolkurator på Bernadottegymnasiet under läsåret 2019/2020 . Som skolkurator jobbar jag med allt som rör elevernas psykosociala hälsa. Jag är en del av elevhälsan och samarbetar med skolsköterskan, speciallärare samt rektor i elevhälsoteamet. Som skolkurator arbeta jag på tre olika nivåer:

 

  • På individnivå där arbetet riktas mot enskilda elever och föräldrar

  • På gruppnivå där arbetet riktas mot elev- och personalgrupper

  • På organisationsnivå där arbetet sker kring organisationsutveckling och förändringsarbete, samarbete med andra myndigheter och deltagande på lektionerna

 

 

Speciallärare Helena Sandell

076-1242139
helena.sandell@edu.stockholm.se
På plats i skolan: måndag-fredag

P.S Min dörr är oftast öppen och du är välkommen in för att ställa frågor eller prata om eventuellt stöd om något inte fungerar i din skolsituation! 

 

Jag heter Helena Sandell och arbetar som speciallärare på Bernadottegymnasiet. Jag är en del av skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolsköterska samt kurator och jag samarbetar även med externa instanser vid till exempel utredningar eller vid överlämningar från andra skolor. I mitt uppdrag som speciallärare arbetar jag på individ-, grupp och organisationsnivå.

 

  • På individnivå kartlägger och stöttar jag enskilda elever i olika specialpedagogiska ärenden, ansvarar för åtgärdsprogram samt fungerar som stöd vid pedagogiska utredningar. Jag handleder även undervisande lärare i olika specialpedagogiska frågor till exempel extra anpassningar och särskilt stöd.
  • På gruppnivå gör jag observationer i klassrummet och arbetar för att göra lärmiljön mer tillgänglig, genom att tillsammans med lärarna undanröja hinder som kan skapa extra utmaningar för elever.
  • På organisationsnivå ingår ett specialpedagogiskt utvecklingsarbete på skolnivå, vilket bland annat innebär att utveckla elevhälsoarbetet på skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela: