Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam består av skolsköterska, skolkurator och speciallärare med ansvar för elever i behov av särskilt stöd

Skolsköterska Camilla Rogala

08-508 42 140

camilla.rogala@stockholm.se

På plats i skolan: måndag-torsdag. Telefontid måndag-tisdag kl. 8.30-9.00.

 

Jag heter Camilla Rogala och arbetar som skolsköterska på Bernadottegymnasiet.

Jag finns på skolan måndag-torsdag och min telefontid är måndag-tisdag kl. 8.30-9.00.  

Min mottagning för elever är öppen mellan kl. 11.00-12.00, och där kan jag hjälpa dig med enklare sjukvårdsinsatser, bedömningar och rådgivning.

Skolhälsovårdens uppgift är att följa din hälsa och att förebygga ohälsa. Du kan rådfråga mig när du har hälsoproblem eller önskar samtala om din hälsa. Skolhälsovården är gratis och finns nära dig på skolan.

Hälsobesök

Alla elever i åk1 blir erbjudna att komma till mig på ett hälsosamtal, du får då fylla i en hälsoprofil och vi samtalar om din hälsa och livsstil. Hälsosamtalet är frivilligt.

Skolläkaren

Vår skolläkare på Bernadottegymnasiet heter Nina Bergman och kommer till vår skola en eftermiddag i månaden. Om du vill träffa henne bokar du tid genom mig.

Tystnadsplikt

Inom skolhälsovården har vi lagstadgad tystnadsplikt och vi får inte utan elevens medgivande berätta om sådant du har anförtrott oss. Vi har som alla andra vuxna anmälningsplikt om vi får kännedom om att du har utsätts för våld, övergrepp eller att det är fara för ditt liv.

Skolmiljö

En viktig uppgift för skolhälsovården är att samarbeta med elever, personal och föräldrar för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt, särskilt för dig som har en sjukdom eller ett funktionshinder som på något sätt påverkar din skolsituation.

 

Skolkurator Ninna Gyllenberg

08-508 42 126

frosell.ninna.gyllenberg@stockholm.se

På plats i skolan: måndag – fredag.

 

Jag som arbetar som skolkurator på Bernadottegymnasiet heter Ninna Gyllenberg. Som skolkurator jobbar jag med skolkurativt arbete med allt som rör elevernas psykosociala hälsa. Jag är en del av elevhälsan och samarbetar med skolsköterskan, speciallärare samt rektor i elevhälsoteamet. Till mig kan du komma om du känner att du behöver prata med någon, inget är för stort eller litet för att tas upp. Som skolkurator arbeta jag på tre olika nivåer:

  • På individnivå där arbetet riktas mot enskilda elever och föräldrar
  • På gruppnivå där arbetet riktas mot elev- och personalgrupper
  • På organisationsnivå där arbetet sker kring organisationsutveckling och förändringsarbete, samarbete med andra myndigheter och deltagande på lektionerna

Tystnadsplikt

Som skolkurator har jag tystnadsplikt och jag får inte utan elevens medgivande berätta om sådant du har anförtrott oss. Vi har som alla andra vuxna anmälningsplikt om vi får kännedom om att du har utsätts för våld, övergrepp eller att det är fara för ditt liv.

Skolmiljö

En viktig uppgift för elevhälsan är att samarbeta med elever, personal och föräldrar för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt, särskilt för dig som har en sjukdom eller ett funktionshinder som på något sätt påverkar din skolsituation.

 

Speciallärare med ansvar för elever i behov av särskilt stöd Tove Hedberg

08-508 42 139

tove.hedberg@stockholm.se

På plats i skolan: måndag-fredag

Jag är en del av elevhälsan och samarbetar med skolsköterskan, kuratorn samt rektorn i elevhälsoteamet. Till mig kan du komma om du är i behov av särskilt stöd när det gäller studierna. Jag ansvarar för att

. upprätta åtgärdsprogram
. informera om och utbilda elever i alternativa verktyg

De alternativa verktyg vi arbetar med på Bernadottegymnasiet är inlästa läromedel och skönlitteratur via Inläsningstjänst och Legimus. Du som elev har också tillgång till talsyntes och stavningsprogrammen StavaRex och Spellright på din ipad. Via ipaden har du också tillgång till appar som kan hjälpa till med struktur och planering såsom My Homework och Evernote eller Nationalencycolopedien, ordböcker, Schemaappen, Audionote, Skolstil och många fler.

 

Dela:
Kategorier: