Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam består av skolsköterska, skolkurator och speciallärare med ansvar för elever i behov av särskilt stöd.

Tystnadsplikt

Inom elevhälsoteamet har vi lagstadgad tystnadsplikt och vi får inte utan elevens medgivande berätta om sådant du har anförtrott oss. Vi har som alla andra vuxna anmälningsplikt om vi får kännedom om att du har utsätts för våld, övergrepp eller att det är fara för ditt liv.

Skolmiljö

En viktig uppgift för elevhälsoteamet är att samarbeta med elever, personal och föräldrar för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt, särskilt för dig som har en sjukdom eller ett funktionshinder som på något sätt påverkar din skolsituation.

 

 

 

 

Skolsköterska Camilla Rogala

076-124 21 40
camilla.rogala@stockholm.se
På plats i skolan: måndag-torsdag.
Telefontid måndag-tisdag kl. 8.30-9.00.

 

Jag heter Camilla Rogala och arbetar som skolsköterska på Bernadottegymnasiet. Jag finns på skolan måndag-torsdag och min telefontid är måndag-tisdag kl. 8.30-9.00.  Min mottagning för elever är öppen mellan kl. 11.00-12.00, och där kan jag hjälpa dig med enklare sjukvårdsinsatser, bedömningar och rådgivning.

 

Skolhälsovårdens uppgift är att följa din hälsa och att förebygga ohälsa. Du kan rådfråga mig när du har hälsoproblem eller önskar samtala om din hälsa. Skolhälsovården är gratis och finns nära dig på skolan.

 

  • Hälsobesök: Alla elever i åk1 blir erbjudna att komma till mig på ett hälsosamtal, du får då fylla i en hälsoprofil och vi samtalar om din hälsa och livsstil. Hälsosamtalet är frivilligt.

  • Skolläkaren: Vår skolläkare på Bernadottegymnasiet heter Nina Bergman och kommer till vår skola en eftermiddag i månaden. Om du vill träffa henne bokar du tid genom mig.

 

 

Skolkurator Ninna Gyllenberg

076-825 05 44
frosell.ninna.gyllenberg@stockholm.se
På plats i skolan: måndag – fredag.

 

Jag som arbetar som skolkurator på Bernadottegymnasiet heter Ninna Gyllenberg. Som skolkurator jobbar jag med skolkurativt arbete med allt som rör elevernas psykosociala hälsa. Jag är en del av elevhälsan och samarbetar med skolsköterskan, speciallärare samt rektor i elevhälsoteamet.

 

Till mig kan du komma om du känner att du behöver prata med någon, inget är för stort eller litet för att tas upp. Som skolkurator arbeta jag på tre olika nivåer:

 

  • På individnivå där arbetet riktas mot enskilda elever och föräldrar
  • På gruppnivå där arbetet riktas mot elev- och personalgrupper
  • På organisationsnivå där arbetet sker kring organisationsutveckling och förändringsarbete, samarbete med andra myndigheter och deltagande på lektionerna

 

 

 

Speciallärare för elever med särskilda behov

Tove Hedberg

076-1242139
tove.hedberg@stockholm.se
På plats i skolan: måndag-fredag

 

Jag heter Tove Hedberg och arbetar som speciallärare vid Bernadottegymnasiets Samhällsprogram samt Språkintroduktion. Jag är en del av elevhälsan samt elevhälsoteamet där skolsköterskan, kuratorn och skolans rektor ingår.

 

Till mina uppgifter hör bland annat att upprätta åtgärdsprogram, men också att i viss utsträckning ge särskilt pedagogiskt stöd till elever i behov av det. Jag arbetar i första hand på torsdagar vid Språkintroduktion samt övrig tid vid Samhällsprogrammet. Jag nås lättast via mail. Meddela gärna i ditt mail om du vill att jag ringer upp. Jag gör då det snarast möjligt.

 

 

 

 

Dela: