Ettornas introduktionsperiod

För att ge möjlighet för nya elever på Bernadottegymnasiet att klara skolgången på bästa sätt har vi fyra veckors introduktionsperiod i början av årskurs 1. Syftet är bland annat att göra eleverna införstådda med skolkonceptet, men också att de ska lära känna varandra bättre. Många av dem känner inte varandra sedan tidigare, och tiden på Bernadottegymnasiet kommer att bli mycket roligare om de lär känna de andra eleverna och får nya vänner. Denna introperiod inleds med fyra veckor av gruppövningar, studiebesök och andra intressanta aktiviteter, som på olika sätt har koppling till skolans uniformsprofil. Under dessa veckor pågår även undervisning i kursen Kommunikation.

På Bernadottegymnasiet använder vi oss inte av så kallad "nollning". Istället anordnar vi vad vi kallar ett Introdygn, eftersom vi tror att eleverna mår bättre och lär känna varandra på ett bra sätt om de gör roliga saker tillsammans. På introdygnet åker eleverna ut i naturen och sover i tält tillsammans samtidigt som de gör olika gruppövningar. Dessutom medföjer det lärare under dygnet, för att ha överblick och för att se till att verksamheten fungerar enligt planerna. Introdygnet fungerar även som en förberedelse för vår fältvecka.

 

Under introduktionsperioden befinner sig eleverna under en vecka ute i naturen, vad vi kallar fältveckan, där de inte bara lär sig mycket om sig själva utan även läser sin första kurs och samarbetar mot ett gemensamt mål. Här kan du läsa om fältveckan

Det finns många fördelar med introduktionsveckorna, både studiemässiga och sociala, men den allra största fördelen är sannolikt att eleverna redan efter dessa veckor lärt känna varandra mycket bra. Detta är till stor del på grund av alla gruppövningar de gjort och all tid de spenderat tillsammans. Eleverna visar upp fler sidor av sig själv, och när hela gruppen ska ta sig fram tillsammans längs en hinderbana eller när de övernattar tillsammans under en presenning så visar de upp flera sidor av sin personlighet än den som kommer fram i klassrummet. Ju fler situationer man delar, ju bättre lär man känna någon.

 

Dela: