Frånvaroanmälan

Giltig frånvaro anmäls i Skola24 senast kl 12.00 samma dag. Giltig frånvaro innebär sjukanmälan, läkarbesök m.m. samt av rektor/lärare godkänd kortare ledighet. Det går bra att lägga in frånvaroanmälan upp till 5 dagar framåt i tiden.
OBS! Om man missar att lägga in frånvaro före kl 12.00 registreras den som ogiltig. Om du blir sjuk och behöver avbryta skoldagen efter kl 12.00 - meddela din lärare eller handledare.

Det är ytterst viktigt att sjukanmälan görs för varje dag som eleven är giltigt frånvarande annars anses frånvaron som ogiltig. Detta kan medföra att studiebidraget dras in om det sker vid fler än enstaka tillfällen. Nyligen har Centrala studiestödsnämnden (CSN) skärpt reglerna, vilket gör att studiestödet kan dras in även vid relativt låg frånvaro.

https://www.skola24.se/Applications/Authentication/login.aspx

Vid problem med registrering eller inloggning vänligen kontakta Regina Karlberg via e-post på regina.karlberg@stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: