Frånvaroanmälan

Nytt för läsåret 2018/2019 är att frånvaroanmälan nu görs i Skolplattformen!

I denna PDF får du mer information om hur du går tillväga!

 

Giltig frånvaro anmäls i Skolplattformen senast kl 12.00 samma dag. Giltig frånvaro innebär sjukanmälan, läkarbesök mm. samt av rektor/lärare godkänd kortare ledighet. Det går bra att lägga in frånvaroanmälan upp till 5 dagar framåt i tiden.
OBS! Om man missar att lägga in frånvaro före kl 12.00 registreras den som ogiltig. Om du blir sjuk och behöver avbryta skoldagen efter kl 12.00 - meddela din lärare eller handledare.

Det är ytterst viktigt att frånvaroanmälan görs för varje dag som eleven är giltigt frånvarande annars anses den som ogiltig. Detta kan medföra att studiebidraget dras in om det sker vid fler än enstaka tillfällen. Centrala studiestödsnämnden (CSN) har skärpt reglerna, vilket gör att studiestödet kan dras in även vid relativt låg frånvaro.

 

 

 

Dela:
Kategorier: