Frånvaroanmälan

Nytt för läsåret 2018/2019 är att frånvaroanmälan görs i Skolplattformen!

 

I denna PDF får du mer information om hur du går tillväga!

 

Giltig frånvaro anmäls i Skolplattformen senast kl 12.00 samma dag. Giltig frånvaro innebär sjukanmälan, läkarbesök mm. samt av rektor/lärare godkänd kortare ledighet. Det går bra att lägga in frånvaroanmälan upp till 5 dagar framåt i tiden. Om man missar att lägga in frånvaro före kl 12.00 registreras den som ogiltig.

 

Om du blir sjuk och behöver avbryta skoldagen efter kl 12.00 - meddela din lärare eller handledare. Vid eventuella tekniska problem med inloggningen - kontakta Supporten samt skicka en frånvaroanmälan via e-post till din handledare:

 

 

OBS! Det är ytterst viktigt att frånvaroanmälan görs i Skolplattformen för varje dag som eleven är giltigt frånvarande, annars anses den som ogiltig. Detta kan medföra att studiebidraget dras in, även retroaktivt. Skolan rapporterar in om indraget studiebidrag till CSN en gång per månad. 

 

 

 

Dela:
Kategorier: