Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan gör du i Skolplattformen!

Giltig frånvaro anmäls i Skolplattformen senast kl 12.00 samma dag. Giltig frånvaro innebär sjukanmälan, läkarbesök mm. samt av rektor/lärare godkänd kortare ledighet. Det går bra att lägga in frånvaroanmälan upp till 5 dagar framåt i tiden. Om du missar att lägga in frånvaro före kl 12.00 registreras den som ogiltig. Om du blir sjuk och behöver avbryta skoldagen efter kl 12.00 - meddela din lärare eller handledare. Vid eventuella tekniska problem med inloggningen - kontakta Supporten samt skicka en frånvaroanmälan via e-post till din handledare:

I PDF-länken får du mer information om hur du går tillväga!

 

Kontaktuppgifter till Skolplattformens elevsupport:

Kontaktuppgifter till Skolplattformens support för vårdnadshavare:

 

OBS! Det är ytterst viktigt att frånvaroanmälan görs i Skolplattformen för varje dag som eleven är giltigt frånvarande, annars anses den som ogiltig. Detta kan medföra att studiebidraget dras in, även retroaktivt. Skolan rapporterar in om indraget studiebidrag till CSN en gång per månad. 

 

 

 

Dela:
Kategorier: