Gymnasiearbetet

”I min drömskola så skulle gymnasiearbeten vara det enda man gjorde i tre år. Genom att fokusera och fördjupa sig i ett ämne under en längre tid utökades mitt intresse och min kunskap betydligt.”

(Elevcitat från en avgångsstudent 2015)

Alla elever i gymnasieskolans årskurs 3 ska skriva ett gymnasiearbete. Detta arbete ser olika ut beroende på vilket program eleven läser. Den som är elev på ett högskoleföreberedande program ska med gymnasiearbetet visa att man är förberedd för studier på universitet och högskola.

På Bernadottegymnasiet jobbar du strukturerat med gymnasiearbetet under större delen av läsåret. Lärarna håller föreläsningar inför arbetets olika moment, så som syfte, frågeställning, metod och resultat. Du jobbar självständigt med ditt arbete utifrån en vetenskaplig metod och kan under processens gång bolla idéer med lärarna i kursen och studiestödsgruppen. Ca en gång i månaden är det deadline för ett delmoment av gymnasiearbetet, och du får feedback av din handledare under ett seminarium. När gymnasiearbetet är färdigskrivet hålls ett slutseminarium där ni elever opponerar på varandras gymnasiearbeten. Ni följer då samma modell som gäller på universitet och högskola inom den samhällsvetenskapliga institutionen.

Då det är en lång och lärorik process uppmuntrar vi dig att skriva om något som du själv verkligen är intresserade av, inom ramarna för samhällsprogrammet. Här har du alltså möjlighet att djupdyka i något av dina intressen eller något du har funderat på och utifrån det skapa en frågeställning. Genom att anlägga vetenskapliga teorier och metoder inom det samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga området arbetar du dig slutligen fram till en slutdiskussion där du besvarar din frågeställning. Genom denna omfattande skrivprocess, som gymnasiearbetet innebär, kommer du dessutom att ha möjlighet att utveckla dina språkliga färdigheter. Sammanfattat är gymnasiearbetet en lärorik process som du kommer att ha stor nytta av om du väljer att läsa vidare vid universitetet eller högskola efter din gymnasieexamen.

Väl genomförda gymnasiearbeten som bedöms motsvara en högskolenivå belönas med en stipendieresa. I juni 2018 åkte ca 25 elever på stipendieresa till Barcelona. Tre stipendier delades också ut vid avslutningen för bästa gymnasiearbeten. På Bernadottegymnasiet är vi stolta över att se elevernas utveckling och läsa resultaten i form av spännande och väl genomarbetade gymnasiearbeten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela: