Gymnasiearbetet

Som elev vid ett högskoleföreberedande nationellt program ska du med gymnasiearbetet visa att du är väl förberedd för studier vid universitet och högskola. Gymnasiearbetet är därför en obligatorisk 100 poängs kurs som alla elever i gymnasieskolans årskurs 3 skriver, som går ett nationellt program. Men gymnasiearbetet kan se olika ut beroende på vilket program du läser.

Gymnasiearbetet på Bernadottegymnasiet

På Bernadottegymnasiet jobbar du strukturerat med gymnasiearbetet under större delen av läsåret. Lärarna håller föreläsningar inför arbetets olika moment, så som

  • frågeställning - vilken fråga vill du få besvarad i ditt arbete?
  • syfte - varför vill du behandla ditt valda änmesområde och din frågeställning?
  • metodhur du går tillväga. Det finns olika vetenskapliga metoder att välja mellan.
  • resultat - vad du kommer fram till utifrån din frågeställning.

Din arbetsprocess

Du jobbar självständigt med ditt arbete utifrån en vetenskaplig metod och vetenskapliga teorier. Under processens gång kan du bolla idéer med lärarna i kursen och studiestödsgruppen (SSG). Ca en gång i månaden är det deadline för ett delmoment och du får feedback av din handledare under ett seminarium. När gymnasiearbetet är färdigskrivet hålls ett slutseminarium där ni elever opponerar på varandras gymnasiearbeten. Ni följer då samma modell som gäller på universitet och högskola inom den samhällsvetenskapliga institutionen.

Ditt intresse

Vi vill uppmuntra dig att skriva om något som du själv verkligen är intresserade av, inom ramarna för samhällsprogrammet. Här har du möjlighet att djupdyka i något av dina intressen eller något du har funderat på och utifrån det skapa en frågeställning. Genom att anlägga vetenskapliga teorier och metoder inom det samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga området arbetar du dig slutligen fram till en slutdiskussion där du besvarar din frågeställning som ett resultat.

Dina kunskaper

Genom den omfattande skrivprocess, som gymnasiearbetet innebär, kommer du dessutom att ha möjlighet att utveckla dina språkliga färdigheter. Sammanfattat är gymnasiearbetet en lärorik process som du kommer att ha stor nytta av om du väljer att läsa vidare vid universitetet eller högskola, efter din gymnasieexamen.

I min drömskola så skulle gymnasiearbeten vara det enda man gjorde i tre år. Genom att fokusera och fördjupa sig i ett ämne under en längre tid utökades mitt intresse och min kunskap betydligt.

(Elevcitat från en avgångsstudent 2015)

 

Väl genomförda gymnasiearbeten som bedöms motsvara en högskolenivå belönas med en stipendieresa. I juni 2018 åkte ca 25 elever på stipendieresa till Barcelona. Tre stipendier delades också ut vid avslutningen för bästa gymnasiearbeten. På Bernadottegymnasiet är vi stolta över att se elevernas utveckling och läsa resultaten i form av spännande och väl genomarbetade gymnasiearbeten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela: