Handledarskap

För att kunna leva upp till våra ledord Synlighet, Stöd, Struktur samt Ansvar och konsekvens, har personalen ett utökat handledaruppdrag. Eleverna delas in i årskursblandade handledargrupper eftersom vi på Bernadottegymnasiet anser att detta gynnar gemenskapen, då årskurserna kan lära mycket av varandra.

I personalens schema finns även extra tid avsatt för handledning av elever. Istället för att vara mentor för ett antal elever i samma årskurs, så är varje lärare handledare för en handledargrupp bestående av elever från årskurs ett, två och tre. Detta system gör att kontakten mellan elever och mellan årskurserna ökar, vilket är extra värdefullt när ettorna är nya på skolan. Dessutom förväntas varje handledare känna till handledarelevernas hemförhållanden, skolhistoria, fritidssysselsättningar och annat som kan påverka studierna.

Alla handledare deltar i fysisk träning tillsammans med eleverna och genomför övningar med förutsättningar som så långt som möjligt liknar elevernas. Handledarna förväntas även att så långt som möjligt hålla dörren till sina tjänsterum öppna och att eftersträva en nära kontakt med eleverna, både sina handledarelever och andra.

Personalen rekryteras med målsättningen att den skall kunna tillföra något utöver sin traditionella undervisningsroll. Detta har lett till att det i personalgruppen bland mycket annat finns reservofficerare, rugbyspelare, basketdomare, seglingsinstruktörer, långdistanslöpare, elitorienterare, en dörrvakt, en elektriker och en fotbollspelare som spelat i allsvenskan. Denna kompetens bidrar till att elevernas studieresultat förbättras när den utnyttjas på rätt sätt. Dessutom gör den extra kompetensen även att eleverna får en mer nyanserad helhetsbild av pedagogen, så att de ser att läraren är mer än bara sitt yrke.

 

 

Dela: