Internationella relationer

Treorna läser internationella relationer, och som namnet antyder så ligger mycket av fokus på staters och organisationers samarbete och konflikter. Dessutom läggs tor vikt läggs vid det kritiska tänkandet, som blir allt viktigare ju högre upp i utbildningen eleverna kommer.

Dela: