Introveckor

Det är viktigt att redan från början komma igång ordentligt med studierna när det nya läsåret börjar. Sommaren kan ha varit fyllt av resor, lugna dagar i skuggan eller en massa sommarjobb, men en dag är lovet slut och det är dags att vandra till skolan. Det nya läsåret väntar. Ju roligare och intressant början på detta läsår är, desto troligare att detta håller i sig.

Den första månaden på Bernadottegymnasiet är så kallade introveckor vilket innebär att eleverna har olika aktiviteter så att resten av skolåret ska fungera så bra som möjligt. De tre årskurserna läser varsin kurs intensivt, vilket betyder att de läser endast den kursen första månaden, varje dag i veckan. "Vanliga" lektioner i exempelvis Historia, Engelska och Svenska påbörjas först när introveckorna är över. Dessutom gör eleverna andra saker som exempelvis studiebesök, samarbetsövningar med mera.

Elever som har kul ihop

De olika årskurserna har ibland gemensamma aktiviteterunder första veckorna, till exempel ett olika typer av "lära känna-övningar", och på fältveckan gör de saker ihop. För det mesta har de dock olika aktiviteter.

 

Ettorna läser kursen Kommunikation men åker även på studiebesök, lär sig om skolans etik och ordningsregler. Läs här om kursen Kommunikation

Tvåorna läser kursen Akut omhändertagande samt har gruppövningar och förberedelser inför Fältveckan. Läs här om kursen Akut omhändertagande

Treorna läser kursen Pedagogiskt Ledarskap och övar ledarskap, först på klasskamrater, sedan på elever i sin tropp. Läs här om kursen Pedagogiskt ledarskap

 

Mitt i introperioden ligger fältveckan. Hela skolan - lärare och elever - åker då  ut i naturen, där eleverna får tillämpa de teoretiska kunskaper de lärt sig de första veckorna i praktiken. Här kan du läsa mer om Fältveckan
 

Efter fältveckan väntar inlämning av utrustning, utvärdering och ytterligare lektioner innan varje kurs examineras. Trots att introveckorna är spännande och fyllda med roliga övningar är det viktigt att komma ihåg att eleverna läser kurser och därmed får betyg utifrån vad de presterat, både praktiskt och skriftligt. Sedan har introveckorna passerat, och den "vanliga" undervisningen tar sin början, med spännande lektioner i Samhällskunskap, Matematik och Moderna språk.

Dela: