Kommunikation

Människan kommunicerar på många olika sätt, det må vara det lugna samtalet mellan två vänner, politikerns tv-sända tal, små lappar på en anslagstavla, en e-postkonversation om en kommande utlandsresa eller det kroppspråk som visar att någon vill vara ensam. Därför inleds ettornas tid på Bernadottegymnasiet med just kursen Kommunikation.

Kursen behandlar olika kommunikationsformer och hur kommunikationen kan variera beroende på situation och grupp samt hinder för att budskapet inte når fram. I likhet med tvåornas och treornas kurser under introduktionsperioden blandas teoretisk kunskap om exempelvis grupprocesser eller ickeverbal kommunikation med olika former av praktiska övningar.

Dela: