Naturguidning

Under höstens introduktionsveckor befinner sig eleverna ute i skärgården under fältveckan, där de såväl har lektioner i sina respektive kurser som lär sig mer om naturen. Det andra året får eleverna möjlighet att välja om de vill läsa kursen Naturguidning, en kurs som läses i vintermiljö.

 

De får möjlighet att fördjupa sig i sin kunskap om naturen och lära sig om skidåkning, att bygga bivack i snö samt att bada isvak. Eleverna får i samband med detta pröva hur det är att ta sig upp ur vattnet med isdubbar. Genom att pröva i verkligheten, får eleverna djupare insikt i de teoretiska kunskaper de redan har.

Dela: