Om skolan

Våra fyra ledord

Vi arbetar aktivt utifrån våra fyra ledord med syfte att du ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas med dina studier och få en stabil grund för ditt framtida studie- och yrkesliv. Vi värnar framförallt om en god studiemiljö med studiero och social trygghet. 

 

SYNLIGHET:

Du är en del av en skola som värnar synlighet

 • En liten skola där vi ser varandra
 • Nolltolerans mot mobbing
 • Troppar med blandade årskurser

 

STRUKTUR:

Din skola bygger på tydliga regler och strukturer för att främja trygghet och studier

 • Blockschema
 • Ordningsregler
 • God studiero

 

ANSVAR

Du har ett gemensamt ansvar tillsammans med andra elever och personal på skolan för

 • Dina studier
 • Att följa skoletiken
 • Du får succesivt lära dig att ta ett ökat ansvar för dig själv och andra.

 

STÖD:

Du erbjuds stöd i och utanför klassrummet genom

 • Handledare och troppar
 • Elevhälsoteamet (EHT): skolkurator, skolsköterska, speciallärare med ansvar för elever i behov av särskilt stöd
 • Studiestödsgruppen (SSG) och extra mattestöd
Dela: