Om skolan

Våra fyra ledord

På Bernadottegymnasiet är vi övertygade om att du för att uppnå dina studiemål behöver ha en god studiemiljö med studiero, social trygghet och en förmåga att kunna ta ansvar för dina studier. Därför arbetar vi aktivt utifrån våra fyra ledord med syfte att du ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas med detta och därmed ge dig en stabil grund för ditt framtida studie- och yrkesliv. Våra fyra ledord är:

 

SYNLIGHET:

Du är en del av en skola som värnar synlighet

 • En liten skola där vi ser varandra
 • Nolltolerans mot mobbing
 • Handledare och troppar med blandade årskurser

 

STRUKTUR:

Din skola bygger på tydliga regler och strukturer för att främja trygghet och studier

 • Blockschema
 • Ordningsregler
 • God studiero

 

ANSVAR

Du har ett gemensamt ansvar tillsammans med andra elever och personal på skolan för

 • Dina studier
 • Att följa skoletiken
 • Du får succesivt lära dig att ta ett ökat ansvar för dig själv och andra genom bl.a. sjukvårdskursen i åk 2 och två olika ledarskapskurser i åk 3

 

STÖD:

Du erbjuds stöd i och utanför klassrummet genom

 • Handledare och troppar
 • Elevhälsoteamet (EHT): skolkurator, skolsköterska, förstelärare med ansvar för elever i behov av särskilt stöd
 • Studiestödsgruppen (SSG) och extra mattestöd
Dela: