Pedagogiskt ledarskap

För treorna är det tredje och sista fältveckan. De läser kursen Pedagogiskt Ledarskap, vilket innebär att de läser om grupper och ledarskap, så att de kan få en förståelse för teorin bakom ledarskapet.

Under fältveckan agerar treorna som gruppchefer vilket innebär att det är de får prova på ledarskapet i praktiken. Under veckan får de även insikt i hur grupprocesser fungerar när de skall samla sin grupp och få den att fungera, trots olika viljor som ibland strävar åt olika håll. En av de viktigaste uppgifterna gruppcheferna har är att se till att övriga elever är på rätt plats, i rätt tid, med rätt utrustning. De har även i uppgift att hålla samman gruppen under transporten under resan till och från förläggningsplatsen.

Dela: