Profilveckor

På Bernadottegymnasiet tror vi på att variera delar av undervisningen för att få en naturlig koppling mellan teori och praktik. Därför varvar vi den vanliga klassrumsundervisningen i några kurser med undervisning i naturmiljö. Under introduktionsperioden på ca fyra veckor läser du till exempel en kurs per årskur, där delar av kursen bland annat förläggs till den så kallade Gålöstrapatsen. Vi tror att de praktiska momenten i naturmiljö ger dig en fördjupad kunskapsnivå inom dessa ämnen.

Under mars månad har vi en intensivvecka, den så kallade vinterveckan, där de olika årskurserna läser olika ämnen intensivt. Årskur 1 (Religion) och 3 (Internationella relationer) har undervisning på skolan med spännande föreläsningar och besök på olika museér och instutioner. Som åk 2:a väljer du om du vill läsa Bild i skolan eller kursen Naturguidning1. Om du väljer Naturguidning kommer du kunna välja på två eller tre olika alternativ förlagda i naturmiljöer. Exakt vilka val du kan välja mellan läsåret 2017/2018 kommer att presenteras under höstterminen.    

Dela: