Rektorn har ordet

Välkommen till Bernadottegymnasiet!

Som elev på vår skola kommer du att möta en tillvaro präglad av gemenskap, tilltro och tydlighet på din väg mot ett examensbevis samt behörighet att studera på universitet eller högskola. Detta är en tillvaro som vi jobbar hårt för och som vi strävar efter dagligen vilket underlättas av att vi är en relativt liten skola med bara drygt 300 elever. Samtliga ur personalen inser vikten och vinsten av relationsbyggande vilket också bidrar till det öppna och vänliga klimatet på skolan.

För mig som rektor är det viktigt att allt vi gör här på skolan, från ledningsarbete till den dagliga undervisningen och mötet i klassrummen, ska bottna i våra ledord;

  • Synlighet- samtliga, elev som personal, ska bli sedd och uppmärksammad
  • Stöd- Elever på Bernadottegymnasiet har möjlighet att få extra studiestöd i skolan. På studiestödet jobbar vi med olika ämnen och typer av skolarbete. Exempel på skolarbeten kan vara akademiskt skrivande, förberedelse och övning av muntliga presentationer, planering av studier med mera. Personalen på studiestödet jobbar både inom och utöver ordinarie undervisning.
  • Struktur- tydliga ramar omger och underlättar i vår vardag
  • Ansvar- eleverna lär sig under sina tre år här på skolan att ta ansvar för sina handlingar och sina studier. Det är också samtliga på skolans ansvar att upprätthålla Bernadottegymnasiets skolidé.

 

Bernadottegymnasiet skall genom väl utarbetade och demokratiskt förankrade regler, krav och traditioner sträva mot att bli en skola där gemenskapen är god, där alla trivs och är stolta över att verka.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några funderingar kring vår skola.

 

Helena Timdahl Franke

Rektor

 

 

 

 

 

 

 

Dela: