Religion 1

Det finns många olika sätt att se på världen. En människa behöver inte vara religiös för att fundera över etik, värderingar eller meningen med livet, även om många religioner ofta lägger ned mycket tid på att diskutera dessa frågor.

 

Under kursen i religionskunskap får eleverna möjlighet att diskutera olika livsåskådningar, vare sig det gäller etablerade religioner eller kanske en icke-religiös syn på livet och döden

Dela: