Så ansöker du

För dig som är behörig till gymnasiet och vill gå på Bernadottegymnasiet så söker du på vanligt sätt, med hjälp av dina betyg. Studie- och yrkesvägledaren, SYV, på din högstadieskola kan hjälpa till med information om hur ansökan ska gå till. Ansökan till gymnasiet går genom Gymnasieantagningen, och den enskilda skolan är bara mottagare av elever, och kan inte påverka denna antagning.

 

För dig som saknar behörighet för gymnasiet men som klarat av de flesta ämnen som krävs för behörigheten finns möjligheten att söka den ettåriga preparandutbildningen. Då gäller dock ett lite annat sätt att ansöka, och ansökningsprocessen sker delvis i samarbete med skolan. Ansökningen går till enligt följande:

 

1. Elever söker till preparandutbildningen på Bernadottegymnasiet i samråd med sin studie- och yrkesvägledare.

2. Bernadottegymnasiet får listan över sökande.

3. Brev skickas ut till de förstahandssökande där de uppmanas att skicka ett personligt brev till Bernadottegymnasiet, där de beskriver varför de vill söka till skolan, intressen, eventuella intyg eller referensbrev som kan tänkas hjälpa eleven att komma in.

4. Bernadottegymnasiet meddelar gymnasieslussen om intagna elever som i sin tur meddelar eleven någon gång i juli.

 

För information om de olika sökvägarna, kontakta antagningansvarig

magnus.jacobsson@stockholm.se

eller rektor

helena.timdahl-franke@stockholm.se

 

Dela: