Samhällsvetenskapsprogrammet

På Bernadottegymnasiet läser du samhällsvetenskapsprogrammet som förbereder dig väl för vidare studier på högskola eller universitet. Det ger dig bred kunskap om hur individ, grupp och samhället förhåller sig till varandra utifrån olika ämnesperspektiv. Du får också goda färdigheter i användning av digitala verktyg, vilka vi jobbar aktivt med i undervisningen på Bernadottegymnasiet.

Du läser ämnen så som:

 • psykologi
 • filosofi
 • moderna språk
 • samhällskunskap 1b
 • övriga obligatoriska gymnasiegemensamma ämnen

Inriktning beteendevetenskap

Beteendevetenskapen behandlar människan i samhället, hur vi socialiserar, utvecklas och samspelar med varandra. I kurserna ledarskap och organisation och kommunikation utövas många moment praktiskt, ofta i natursköna miljöer. Inriktningen ger dig därför skicklighet i att kunna leda en grupp och att använda rätt kommunikation vid rätt tillfälle, något som är gynnsamt både vid högre studier och vid anställning. Du läser bland annat:

 • Sociologi
 • Ledarskap och organisation
 • Psykologi 2a
 • Kommunikation
 • Samhällskunskap 2

Programfördjupning 300 poäng

 • Pedagogiskt ledarskap
 • Internationella relationer
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

 

Poängplan

Dela: