Skoletik

På Bernadottegymnasiet lägger vi tid på arbetet med skoletiken och hur den ska genomsyra vår skolas verksamhet. Skoletik innefattar bland annat hur elever och personal ska bete sig, både mot varandra och mot övriga medlemmar i samhället.

 

Elever och skolans personal har i samråd kommit fram till fyra punkter som sammanfattar skoletiken. Dessa punkter gäller både elever och anställda:

 

Som elev och personal på Bernadottegymnasiet vill jag

● att denna skola skall vara ett föredöme vad gäller kamratskap, omtanke, trivsel och ett i alla sammanhang respektfullt uppträdande i enlighet med de normer som finns inom de yrken utbildningen vänder sig till.
● att alla på skolan ska ha rätt till en ostörd studie- och arbetsmiljö och slippa kränkningar av alla slag.
● att alla ska vara på rätt plats i rätt tid med rätt utrustning.
● att alla förstår och lever upp till det ansvar och det ambassadörskap som det innebär att gå på Bernadottegymnasiet.

 

Våra ordningregler som tillämpas i klassummen och skolans övriga lokaler hittar du här

Dela: