Språkintroduktion

Ny i Sverige

Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller till någon annan utbildning. Utbildningen utgår från dina individuella förutsättningar och förkunskaper.

På språkintroduktion kan du också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för din fortsatta utbildning. Hos oss på Bernadottegymnasiet erbjuder vi undervisning i:

  • svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska
  • samhällsvetenskapliga ämnen
  • naturvetenskapliga ämnen
  • idrott och hälsa

Vi strävar efter att eleverna på Språkintroduktionsprogrammet integreras så mycket det går med övrig verksamhet på skolan. Det betyder att t ex att eleverna på språkintroduktionsprogrammet ingår i samma mentorsgrupper (s k troppar) som skolans övriga elever och att alla elever och personal tränar tillsammans en gång i veckan. Vi förväntar oss att eleverna är införstådda med skolans filosofi och värdegrund och följer dessa.

På Bernadottegymnasiets Språkintroduktionsprogram arbetar vi ämnesövergripande med genrépedagogik för att stärka eleverna i både deras vardagsspråk och skolspråk. Vi är fyra lärare som undervisar sammanlagt 12 grundskoleämnen men eftersom skolans ambition att inkludera eleverna i så mycket verksamhet som möjligt blir all personal på skolan bekanta med eleverna. Läsårets första fyra veckor är alltid en introduktionsperiod som avslutas med en veckas gemensam vistelse i skärgården.

Mer information om Språkintroduktionsprogrammet finns att läsa på Skolverkets webbplats

Dela:
Kategorier: