Språkintroduktion med specialpedagogisk profil

Utbildningen har fokus på svenska språket och vänder sig främst till dig som av olika anledningar har långsam inlärningstakt och därför behöver en lugn studiemiljö.

Målet med utbildningen är att du ska nå den kunskapsnivå som krävs för att gå vidare till andra utbildningar eller arbete och att stärka din självkänsla och ditt självförtroende. Du
ska också på olika sätt förberedas för såväl kommande studier som yrkesval. Skolans studie- och yrkesvägledare kan ge dig individuell vägledning under utbildningen.

Hos oss på Bernadottegymnasiet erbjuder vi dig undervisning i:

  • svenska som andraspråk
  • matematik
  • samhällskunskap
  • geografi
  • biologi
  • fysik
  • idrott och hälsa
  • modersmål

På Bernadottegymnasiet erbjuds du även studiehandledning på ditt modersmål.

Vi strävar efter att du på språkintroduktionsprogrammet integreras så mycket det går med övrig verksamhet på skolan. Det betyder t ex att du på språkintroduktionsprogrammet ingår i samma mentorsgrupper - så kallade "troppar" - som skolans övriga elever och att alla elever och personal tränar tillsammans en gång i veckan. Dessutom genomförs andra aktiviteter tillsammans med eleverna på våra nationella program under läsåret . Bland annat så är läsårets första fyra veckor en introduktionsperiod som avslutas med tre dagars gemensam vistelse i skärgården.

Vi förväntar oss att du som elev är införstådd med skolans skoletik och att du följer den.

 

Vid frågor kontakta biträdande rektor Magnus Jacobsson

076-124 21 13

E-post: magnus.jacobsson@stockholm.se

 

Mer information om Språkintroduktionsprogrammet finns att läsa på Skolverkets webbplats

Dela:
Kategorier: