Stipendier

Det finns massor av stipendier att söka för dig som elev på Bernadottegymnasiet! Kuratorn, Ninna Gyllenberg, kan hjälpa dig med information om vissa av stipendierna och fondmedlen du hittar på denna sida. Här hittar du även de olika ansökningstider som gäller för de olika stipendierna och fondmedlen. Försök att läsa instruktionerna och fylla i ansökan på egen hand först. Men har du frågor eller behöver hjälp så kontaktar du skolkuratorn.

Stockholms Stads fonder och stipendier

Stockholms Stad förvaltar över ett antal stiftelser och fonder inom utbildningsområdet ur vilka du kan ansöka om stipendium. Gå till Stockholms stads hemsida
www.stockholm.se/stiftelser

Klicka vidare under utbildning. Du behöver inte ange i din ansökan ur vilken stiftelse du söker medel, då Donationsstiftelsegruppen hittar lämplig sådan.

 

Ansökningsperioder

Höstens ansökningsperiod är 26 augusti till 15 oktober.

Anders Otto Svärds och Ulrika Eklunds stiftelse

För närmare information hänvisas till stiftelsens hemsida
www.corpnordic.se/stiftelse.
Därifrån kan du också hämta ansökningsformulär. Det krävs att du är svensk medborgare, skriven i Stor-Stockholm, samt har goda studieresultat. Föräldrarnas årsinkomst får inte
vara högre än 400000 kr.
Mentor ska uttala sig om sökandes karaktär och lämplighet för utbildningen.

Ansökningsperioder

Senast 1oktober, 1februari, eller 1maj ska du ha skickat ansökan.

Gålöstiftelsen

Ansökningshandlingar finns på www.galostiftelsen.se. Stipendier utdelas till ungdomar som är folkbokförda i Stor-Stockholm, ej Norrtälje, Södertälje eller Nynäshamns kommuner. Föäldrarnas sammanlagda beskattningsbara inkomst
får inte överstiga 450000 kr. Är de inte sammanboende är gränsen 500000 kr.

Ansökningsperioder

Ansökningshandlingarna ska ha inkommit till Gålöstiftelsen senast 1februari.

Axel och Sofia Alms stiftelse

Stipendium utdelas till behövande unga som studerar vid gymnasium. Endast till den med godkända studieresultat. Se vidare www.almsstiftelse.org
Behovsprövad.

Ansökningsperioder

Mellan 15 september – 15 oktober

Gustav och Ida Unmans Donationsfond

Sökanden ska ha visat goda studieresultat i sina studier. Stipendium lämnas inte till resor. Se vidare www.advokatjelder.se

Ansökningsperioder

Sista ansökningsdag 1februari.

Stiftelsen Telefondirektören HT Cedergrens uppfostringsfond

Vänder sig till elever där familjen har en besvärlig ekonomisk situation. Goda studieresultat krävs. Du ska vara svensk medborgare. Information och ansökningshandlingar finns på
www.uppfostringsfonderna.se

Ansökningsperioder

Mellan 1januari – 31 mars.

Zonta International

Vänder sig till tjejer 16 – 19 år som är engagerade politiskt eller socialt i frivillig organisation alternativt i ett offentligt projekt. Ytterligare information www.zonta21.org

Ansökningsperioder

Ansökan ska ha inkommit senast 15 mars.

Anna Whitlocks Minnesfond

Gymnasielever med goda studieresultat ska skriva ett personligt brev och komplettera med betyg och rekommendationsbrev från mentor. Skicka till Anna Whitlocks minnesfond C/O Handelsbanken, stiftelsetjänst, 106 70 Stockholm.
Ytterligare information www.whitlocks.se

Ansökningsperioder

Ansökan ska vara inne senast 1 september eller 1mars.

Ragnhild Frykbergs minnesfond

Ansökan genom personligt brev. Bifoga personbevis och betygskopior. Även utlandsstudier. Ytterligare information www.rfrykbergstiftelse.com

Ansökningsperioder

Ansökan skickas in endast under oktober månad.

Landsfiskal Pontus Nohre och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse

Ekonomisk hjälp till den som bedriver studier på gymnasienivå med goda vitsord.

Ansökningsformulär finns på www.pontusnohresstiftelse.se

Ansökningsperioder

Ansökan ska insändas 1 - 20 juni.

Sparbankstiftelsernas Barn och Ungdomsstiftelse

Ekonomiskt bidrag till utbildning av barn som förlorat en förälder. Bidrag kan även lämnas till barn som på annat sätt har drabbats av en traumatisk händelse. Ansökningsformulär och ytterligare information finns på www.sbus.se

Ansökningsperioder

Ansökan före 1 oktober och 1 mars

Stiftelsen Emma och Erik Granes minnesfond

Utdelar understöd, anslag och stipendier till främjande av barn och ungdomsvård, fostran eller utbildning. Ansökningsformulär finns på www.lindhes.se

Ansökningsperioder

1januari - 31mars

 

Du kan också leta stipendier och fonder på egen hand

Via pastorsexpeditionen/kommunen där du är född eller bor. Ring och kolla om de har fondmedel som du kan söka.

Dagspressen, studenttidningar etc.

Via biblioteket i skolan, genom Stora Fondboken.

 

Via internet som erbjuder andra sökvägar.

www.si.se är Svenska Institutets information om stipendier för forskning och studier utomlands.

www.lycknis.com där kan du som är medlem söka bland tusentals stipendier kostnadsfritt.

www.lst.se som är länsstyrelsens stiftelsedatabas för att söka stipendier och bidrag.

www.stipendieguiden.se
information om hur du hittar stipendier.

www.stipendielistan.se
gratis stipendiesökningstjänst.

www.student.se
gratis sökfunktion för att hitta det stipendium som bäst passar dig.

www.syoguiden.com, här får du också hjälp med hur man skriver en ansökan.

Det finns även företag som erbjuder sig att söka reda på stipendier till dig mot en avgift.

www.stipendieinfo.se

www.globalgrant.com tipsar också om hur du skriver en ansökan

www.stipendier.nu

Dela: