Studiestödsgruppen

På Bernadottegymnasiet har du möjlighet att få extra studiestöd i skolarbetet. Vi kallar studiestödsgruppen för SSG. På studiestödet jobbar du med det du behöver. Det kan vara olika ämnen och typer av skolarbete. Du skrivs in på studiestödsgruppen genom att fylla i en blankett tillsammans med din handledare, och har sedan studiestöd på dina annars schemafria halvdagar.

 

På studiestödet kan du bland annat få tillgång till:

  • extra matematiktimmar
  • stöd för att lägga upp och arbeta med uppgifter i olika ämnen
  • få extra hjälp i processen med gymnasiearbetet som du skriver i årskurs 3

 

För många elever är SSG en plats i skolan där man får studiero och hjälp att lyckas med studierna.

Varmt välkommen till studiestödet!

 

Michael von Horn

076-124 21 24

michael.von.horn@extern.stockholm.se

Jag heter Michael von Horn och jobbar både som lärare och på SSG. Jag har lärarexamen i svenska och religion.

 

Nils Hammarberg

076-124 21 18

nils.hammarberg@stockholm.se

På plats i skolan: måndag-fredag

Jag heter Nils Hammarberg och jobbar både som lärare och på SSG. Jag har en lärarexamen i svenska och engelska.

Dela: