Studiestödsgruppen

 

Alla elever på Bernadottegymnasiet har möjlighet att få extra studiestöd i skolan, där vi jobbar med olika ämnen och typer av skolarbete. Elever skrivs in på studiestödsgruppen genom att fylla i en blankett tillsammans med sin handledare, och har sedan studiestöd på sina annars schemafria halvdagar. Man kan bland annat få tillgång till extra matematiktimmar, stöd för att lägga upp och arbeta med uppgifter, och treorna får hjälp i processen med gymnasiearbetet. För många elever är SSG en plats i skolan där man får studiero och hjälp att lyckas med studierna.

Välkomna till studiestödet

 

Michael von Horn

08-508 421 24

michael.von.horn@extern.stockholm.se

Jag heter Michael von Horn och jobbar 75% på SSG.

 

Nils Hammarberg

08-508 42 118

nils.hammarberg@stockholm.se

På plats i skolan: måndag-fredag

Jag heter Nils Hammarberg och jobbar heltid på studiestödet. Jag har en lärarexamen i svenska och engelska.

Dela: