Trygghet och studiero

Antal: 4

  • Kommunikation

    Människan kommunicerar på många olika sätt, det må vara det lugna samtalet mellan två vänner, politikerns tv-sända tal, små lappar på en anslagstavla, en e-postkonversation om en kommande utlandsresa eller det kroppspråk som visar att någon vill v

    Kategorier:
  • För elever

    Som elev på Bernadottegymnasiet får du både teoretiska kunskaper under vanliga lektioner i klassrummen, men också praktiska övningar i samarbete och ledarskap.