Särskilt stöd

Antal: 4

  • EHT ht 2018

    Elevhälsa

    • Bernadottegymnasiets elevhälsa består av skolsköterska och kurator, och där kan eleverna få hjälp och stöd. Både skolsköterskan och kuratorn har tystnadsplikt.
  • För elever

    Som elev på Bernadottegymnasiet får du både teoretiska kunskaper under vanliga lektioner i klassrummen, men också praktiska övningar i samarbete och ledarskap.