Vinterveckan

När vårterminen närmar sig halvtid brukar det vara dags för en intensivvecka. Denna vecka kan uppfattas som ett välkommet avbrott i den vanliga studierna, som en motpol mot den känsla av tröghet som ibland kan uppstå i det ordinarie vardagslunket. Flera olika kurser lästes under denna vecka som brukar innebära många nya lärdomar för eleverna.

 

Som alltid under intensivveckorna läser eleverna olika kurser, beroende på var i utbildningen de befinner sig.

De elever som läser Naturguidning brukar åka iväg till fjällen mycket tidigt morgonen kursen börjar för att få så mycket tid som möjligt i vintermiljö. Ju mer tid som kan användas, desto mer kan eleverna lära sig.

De elever som inte befinner sig i fjällen har även de en trevlig vecka, bland annat för att de får studera i nya klasskonstellationer under en tid. Det kan vara mycket utvecklande att samarbeta med andra människor än de man vanligtvis studerar med. Många nya tankar och kunskaper uppstår.

 

 

 

Dela: